Tomasz Cukiernik

Podatki i opłaty podniesione za rządów PO:
 
* W 2009 r. wzrosła akcyza na alkohole o 10% i akcyza na samochody o pojemności silnika powyżej 2 litrów (z 13,6% do 18,6%).

* W związku z unijnymi wymaganiami od 1 stycznia 2010 r. akcyza za oleje opałowe i paliwa opałowe wzrosła z 60 do 64 zł za 1000 kg, a akcyza na gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych i do celów opałowych – z 1,18 do 1,28 zł. Ponadto od 2012 r. z tego samego powodu wzrośnie akcyza na węgiel i koks.

* Od 1 stycznia 2010 r. znacznie wzrosła opłata paliwowa na olej napędowy (z 92,61 do 233,99 zł/1000 l), a co roku wzrasta opłata paliwowa na benzynę i LPG o wysokość inflacji.
 
* Ustawa o grach i zakładach wzajemnych z 2009 r. znacznie podwyższyła podatki i opłaty obciążające branżę hazardową.

* Coroczne podnoszenie przez Ministerstwo Finansów maksymalnych stawek podatków lokalnych, w tym od nieruchomości, od środków transportowych i innych.

* Podatki i opłaty lokalne, w tym za użytkowanie wieczyste, podnoszone są co roku przez władze samorządowe związane z PO, m.in. w Warszawie czy gminach województwa śląskiego.
 
* Od 1 września 2010 r. obowiązuje 3,1-procentowa akcyza na quady, meleksy, skutery śnieżne.
 
* Podwyżki mandatów drogowych – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów RP z 5 listopada 2008 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych dla kierowców.

Wyższe lub nowe podatki i opłaty od 2011 roku:

* Podniesienie VAT z 22 do 23%, z 7 do 8% i z 5 do 6%.

*Zamrożenie progów podatkowych w PIT na lata 2011-2013.

* Wzrost akcyzy na papierosy i tytoń o 4% rocznie do osiągnięcia unijnego minimum w 2018 r.
 
* Likwidacja ulgi w podatku akcyzowym na biokomponenty dolewane obowiązkowo do paliw.
 
* Wzrost VAT na żywność nieprzetworzoną z 3% do 5%.
 
* Wzrost VAT na duże domy (powyżej 300 m2) i mieszkania (powyżej 150 m2) z 7% do 23%.

* Wzrost z 7 do 23% VAT na odzież i obuwie dla dzieci.

* Podniesienie stawki VAT na książki i prasę specjalistyczną z 0 do 5%.

* Planowanie podniesienia składki rentowej w części płaconej przez przedsiębiorców.
 
* Likwidacja odliczenia podatku od paliwa, które jest tankowane do firmowych samochodów.

* Likwidacja odliczenia pełnego VAT przy zakupie samochodu z kratką.

Inne proponowane przez PO podatki i opłaty:

* Propozycja, by wprowadzić podatek bankowy.

* Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce nałożyć na producentów i importerów cyfrowych aparatów fotograficznych specjalną opłatę.

* Propozycja wprowadzenia podatku ekologicznego na stare samochody.

* Propozycja wprowadzenia opłaty gazowej, by sfinansować inwestycje w infrastrukturze gazowej.

* Grupa Robocza przy Klubie Senatorów PO opracowała plan wprowadzenia ubezpieczenia od ryzyka niesamodzielności.

* Posłowie PO i PSL przygotowują projekt tzw. bykowego.

* Propozycja opłat od nośników energii: opłata zapasowa, węglowa (za emisję gazów cieplarnianych), dywersyfikacyjna i danina z tytułu obowiązkowego zakupu energii produkowanej z metanu.

* W 2008 roku Ministerstwo Środowiska zaproponowało wprowadzenie opłaty recyklingowej, podatku na torebki foliowe i płatnej ewidencji prowadzonej przez głównego inspektora ochrony środowiska dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek towary w opakowaniach.

* Wg projektu ustawy „Prawo lotnicze”, drastycznie mają wzrosnąć opłaty za zezwolenia, koncesje, certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla linii lotniczych i portów lotniczych.
   
Niezrealizowana propozycja rządowa, by szkoły językowe obciążyć podatkiem VAT.

Niezrealizowane obietnice podatkowe PO:

– podatek liniowy 10 proc. PIT
– 3 x 15 proc. (VAT, PIT i CIT)
– likwidacja podatku od dochodów kapitałowych
– likwidacja abonamentu RTV
– likwidacja parapodatków

„Najwyższy Czas!”, 51-52 (1074-1075), 18-25 grudnia 2010 r.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.